מיטל קליקה מקריינת לשופקינס 5 של קודקוד.
מוקלט וערוך בסטודיו של חיים צינוביץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

מיטל קליקה מקריינת לשופקינס 3 של קודקוד.
מוקלט וערוך בסטודיו של חיים צינוביץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

מיטל קליקה מקריינת ל״כדורי הקסם״ של קודקוד.
מוקלט וערוך בסטודיו של חיים צינוביץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

מיטל קליקה מקריינת ל״שופיז״ של קודקוד.
מוקלט וערוך בסטודיו של חיים צינוביץ.